Services

Archana & Abishekam
Service Name Price (CAD)
Regular Archana 5
Plate Archana 10
Special Archana 25
Sahasranama Archana 51
Panchamuga Archana- multp. one day 25
Shanmuga Archana -Kirithigai day multiple 75
Shanmuga Archana -Multp. Skanthashasti 1 day 25
Abhishekam Regular 61
Abhishekam and Vadamalai 96
Abhishekam and Modhaka Pooja 86
1 Kumbam Abhishekam 111
108 Sankabishekam 211
9 kumbam Abhishekam 211
1008 Sankabishekam 1001
108 kumbam Abhishekam( mat. Not incl) 1001
108 kumbam Abhishekam ( Incl.mat) 1001
Homam
Service Name Price (CAD)
Ganapathi Homam 111
Ganapani +Sarpam or Navagraha 201
Lakshmi Homam 161
Saraswathie Homam 111
Durka Homam 161
Rudra Homam 175
Skantha multiple Homam 51
Sutharsanar Homam 161
Chandi Hormam Main Sponsor 501
Homam - Chandi-Multiple 51
Mrityunjaya Homam 161
Navagraga Santhi /Homam 111
Sarpa Santhi /Homam 111
Guru Peyatchi Homam . Multiple 51
Ayush Homam 161
Subscription
Service Name Price (CAD)
Archana Daily at 1 Altar 1 year 301
Archana Daily at 5 Altars 1 year 1001
Archana Monthly 1 Alttar 1 year 51
Archana Weekly 1 Altar 1 year 201
Narasimhar - Swati - 1Year 501
Pradosham 1 year 501
Sathyanarayana pooja 1 year 501
Shanmuga Archana 1 year 501
Shasti Viratham 1 year 501
External Services
Service Name Price (CAD)
External Service - Homam any one only 251
External Service - Homam -any two combined 301
External Service - other ask office for detail 251
External Service - Temple Serv. USA 1 day 301
External Service - Temple Service Full day 301
External Service -Wedding 501
Other Special Poojas
Service Name Price (CAD)
Santhanakaapu Murugan 201
Santhanakaapu other altars 151
Car - Vahana Pooja 35
Vadamalai Pooja 61
Modhaka pooja 51
Thali Pooja 51
Hair Offering 35
Sathyanarayana Pooja -full moon multiple 75
Sathyanarayana Pooja-single any day 111
Annadhanam - Minimum 101
Annaprasana 51
Ellu Ennaic 5
Nool (additional nool $5.00) 11
Tharpanam 25
Thithi 51
Thaththu Sweeharam 51
Wedding
Service Name Price (CAD)
Wedding & Registration at Altar 301
Wedding at Altar 201
Registration 111
Wedding Hall rental
Service Name Price (CAD)
Hall rental -Wedding Deposit 500
Hall Rental - Small Hall Wedding 750
Hall Rental - Wedd. Hall- Anthiyeti/ birth day 1000
Hall Rental - Mani Mandapam only -wedding 1750
Hall Rental - Wedd.Hall -wedding 1750
Hall Rental - Mani Mandapam+ Basement 2000
Hall Rental - Wedd. Hall + Small Hall 2000
Hall Rental - Wedd. Hall + Mani Mandapam 2500
Hall Rental - Wedd. Hall + Mani Mand+s.hall 2750